วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านการประมงที่บ้านโนนขมิ้น

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-08-24 ] วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-08-24 ] วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อสำ.. [2020-08-24 ] วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกตรวจติดตามและสุ่มตรวจผลผลิต.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.40 น. ร่วมประชุมติดตามและ.. [2020-08-24 ] วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสร.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคณะทำงานส่ง.. [2020-08-24 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมประชุม Video Conferen.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านการประมงที่บ้านโนนขมิ้น 

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านการประมงที่บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่1 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู