วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตำบลหัวนา

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ] วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกติดตามและประเมินผลเกษตร.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตำบลหัวนา  

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูตามหลักเกษตรศาสตร์พระราชา กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่ในเขต Zoning สู่เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562 (ด้านการประมง)