วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. หลัก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่.. [2020-08-24 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านป.. [2020-08-24 ] วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-31 ] วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภ.. [2020-07-31 ] วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบา.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น.. [2020-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. หลัก 

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พรัอมด้วยนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่ายด้านการประมง(รายเก่าและรายใหม่) ในการดำเนินการปรับปรุงฐานเรียนรูด้านการประมงตามแผนความตัองการและความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ บุญทัน นาดี และตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู