วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563
2.แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563-2565
3.ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563
4.การจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2563 5.รายชื่อเกษตรกรที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้
6.กรอบความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
7.การกำหนดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู