วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายในการประกาศเขตคุ้มครองพ่อแม่พันธ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้พ่อแม่พันธ์ถูกจับมาใช้ประโยชน์มากจนเกินไปในช่วงฤดูแล้งซึ่งปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีในพื้นที่อำเภอโนนสังจำนวน 4 แห่งดังนี้
1.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง
2.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง
3.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง
4.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านท่าลาด ต.โนนเมือง อ.โนนสัง