วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่.. [2020-08-24 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านป.. [2020-08-24 ] วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-31 ] วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภ.. [2020-07-31 ] วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบา.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น.. [2020-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |  อ่าน: 207 ครั้ง

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายในการประกาศเขตคุ้มครองพ่อแม่พันธ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้พ่อแม่พันธ์ถูกจับมาใช้ประโยชน์มากจนเกินไปในช่วงฤดูแล้งซึ่งปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีในพื้นที่อำเภอโนนสังจำนวน 4 แห่งดังนี้
1.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง
2.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง
3.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง
4.เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านท่าลาด ต.โนนเมือง อ.โนนสัง