วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่.. [2020-08-24 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านป.. [2020-08-24 ] วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-31 ] วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภ.. [2020-07-31 ] วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบา.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น.. [2020-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และโครงการอ่างเก็บน้ำวัดป่าวุฒฑาราม หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ทานตะวัน ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บุคคลธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ 2563