วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานลงพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานลงพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง  

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 21 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง ปฎิบัติงานลงพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง และอำเภอนากลาง เพื่อให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์(การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์) พร้อมกับมอบคู่มือฯและสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์