วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามตรวจเยี่ยมการด.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่ง.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพ้นธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเกษ.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจข้.. [2020-02-25 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอนากลาง ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรก.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานประกว.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ.. [2020-02-21 ] วันที่20 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจแหล่งรับชื้อ.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาประกาศเขตภัยให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2563