วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามตรวจเยี่ยมการด.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่ง.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพ้นธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเกษ.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจข้.. [2020-02-25 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอนากลาง ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรก.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานประกว.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ.. [2020-02-21 ] วันที่20 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจแหล่งรับชื้อ.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 379 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง
1. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายด้านประมง ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
2. ตรวจเยี่ยมเกษตรกร Young Smart Farmer นางสาวอรทัย คำศรี ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
3.สำรวจแหล่งน้ำ ฝายบ้านดอนปอ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำย้านดอนปอซึ่วเป็นแหล่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลหนองบัวใต ้อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 14.30 น. นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจัหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โรงเรียนกุดหานสามัคคี ซื่งเป็นโรงเรียนตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกุดหานสามัคคี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู