วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนากลาง

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนากลาง 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 10 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนากลาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสมัคร นามสีฐาน ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 13.00 น. นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ออกให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์นำอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนากลาง นายสุรินทร์ โกกอุ่น บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู