วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 14 ครั้ง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา ได้ทำการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมด้านประมง และแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลัก หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักและศูนย์เครือข่ายด้านประมง จำนวน ๖ แห่ง ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง และตรวจสภาพบ่อเลี้ยงเตรียมรีบสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น