วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามตรวจเยี่ยมการด.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่ง.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพ้นธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเกษ.. [2020-02-25 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่สำรวจข้.. [2020-02-25 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอนากลาง ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรก.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานประกว.. [2020-02-21 ] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิ.. [2020-02-21 ] วันที่20 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกพื้นที่สำรวจแหล่งรับชื้อ.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-02-20 ] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา ได้ทำการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมด้านประมง และแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลัก หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักและศูนย์เครือข่ายด้านประมง จำนวน ๖ แห่ง ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง และตรวจสภาพบ่อเลี้ยงเตรียมรีบสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น