วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรั.. [2020-08-24 ] วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประมงอำเภอเมือง ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ที่เข้าร่.. [2020-08-24 ] วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านป.. [2020-08-24 ] วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-31 ] วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภ.. [2020-07-31 ] วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบา.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อน.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ.. [2020-07-30 ] วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น.. [2020-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา ได้ทำการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมด้านประมง และแจ้งเตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลัก หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านประมงและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักและศูนย์เครือข่ายด้านประมง จำนวน ๖ แห่ง ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง และตรวจสภาพบ่อเลี้ยงเตรียมรีบสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น