วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมบูรณาการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่วิกฤตในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น และพื้นที่ตำบลปรางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ] วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกติดตามและประเมินผลเกษตร.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมบูรณาการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่วิกฤตในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น และพื้นที่ตำบลปรางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมบูรณาการกับหัวหน้าส่วนราชการฯโดยนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานประชุมและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่วิกฤตในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ ๔,๖ และพื้นที่ตำบลปรางกู่ หมู่ที่ ๓,๔,๕ โดยสำนักงานประมงอำเภอโนนสังได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เตรียมรับสถานการณ์ด้านประมงทั้งก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัยเพื่อให้เกษตรกรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้รับผลกระทบน้อยที่สุด