วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประมงอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการอนุญาตครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๕)(จระเข้) ณ ปานชีวาฟาร์ม

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประมงอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการอนุญาตครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๕)(จระเข้) ณ ปานชีวาฟาร์ม  

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 21 ครั้ง

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการอนุญาตครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๕)(จระเข้) พบจระเข้ตาย ๑ ตัว ซึ่งได้ตัดยอดบัญชีควบคุมยอดคงเหลือ ๒๖ ตัวและได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะและป้องกันโรคกับเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ณ ปานชีวาฟาร์ม ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู