วันที่ 23 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ประจำปี 2563 และติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

27 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู.. [2020-03-27 ] วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 23 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ประจำปี 2563 และติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 12 ครั้ง

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยนายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ประจำปี 2563 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย และติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู