วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง .. [2020-03-27 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง.. [2020-03-25 ] วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ.. [2020-03-25 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการ.. [2020-03-20 ] วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผ.. [2020-03-20 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านก.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระ.. [2020-03-19 ] วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเ.. [2020-03-19 ] วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกติดตามและประเมินผลเกษตร.. [2020-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |  อ่าน: 135 ครั้ง

 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหนองหว้า
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย