วันที่่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่ว.. [2019-12-03 ] วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเร.. [2019-12-03 ] วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง .. [2019-11-29 ] วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษ.. [2019-11-27 ] วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราช.. [2019-11-27 ] วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เพื่อประชุม ประชาคมในการรับฟังความคิ.. [2019-11-27 ] วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแ.. [2019-11-26 ] วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนท.. [2019-11-26 ] วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ณ ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย.. [2019-11-20 ] วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามความต้องการ การสนับสน.. [2019-11-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |  อ่าน: 8 ครั้ง

 

วันที่่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู