วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกร้าม บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วม.. [2020-01-29 ] ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจาร.. [2020-01-29 ] วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบ.. [2020-01-29 ] วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุม กองบัญชาการป้องกันแ.. [2020-01-29 ] วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโย.. [2020-01-29 ] วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบ ผู้.. [2020-01-29 ] วันที่ 24 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมย.. [2020-01-24 ] วันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงกา.. [2020-01-24 ] วันที่ 23 มกราคม 2563 ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าก.. [2020-01-23 ] วันที่ 23 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมย.. [2020-01-23 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกร้าม บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกร้าม บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสร้างรายได้เสริมและเป็นแหล่งอาหารเสริมสร้างโปรตีนให้กับชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น