ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon


[2022-09-12] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-09-12] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-07-11] ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชก.. [2022-07-04] ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า.. [2022-07-01] ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเ.. [2022-06-30] ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON.. [2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. อ่านทั้งหมด 

ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าประมงร้าน Fisherman Shop โดยมี นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจธรรม ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
          โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ Kick Off การเปิดร้านพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกับพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Bang khaen ที่กรมประมง กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้การส่งเสริมให้เกิดร้านค้าดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมงของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในทุกจังหวัดพร้อมกับให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้มีโอกาสเลือกซื้อและได้รับสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 ในส่วนของจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการโดยการนำร่องจัดตั้งร้านค้าการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าประมง ภายในบริเวณสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ชื่อร้าน Fisherman Shop@Yasothon สำหรับจำหน่ายสินค้าประมงให้กับเกษตรกรและเป็นการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนด้านการตลาดของสินค้าประมงในจังหวัดยโสธร ทั้งสินค้าสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นตลาดกลางด้านประมงของจังหวัดยโสธร เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสามารถนำสินค้าประมงมาวางจำหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางร้านมีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าประมงทั้งเป็นระบบขายตรงและขายผ่านระบบออนไลน์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ปลาส้ม ปลาร้าบองไร้ก้าง น้ำพริกปู น้ำปูร้า ขนมปั้นขริบไส้ปลา ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกตากแห้ง ปลาขาวตากแห้ง กบยัดใส้ทรงเครื่อง หรืออั่วกบ ปลาร้าตัว ปลาร้าทอด สินค้าทุกรายการ ปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นสินค้าที่ผลิตในจังหวัดยโสธร ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบภายใต้นโยบาย "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”
          ในอนาคตคาดว่าจะมีสินค้าหลากหลายจากเกษตรกรอำเภอต่างๆในจังหวัดยโสธร ส่งเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ขยายสาขาไปตามอำเภอต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในระยะแรกทางร้านจะนำร่องเปิดจำหน่ายในวันเวลาราชการทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์...///...วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าประมงร้าน Fisherman Shop โดยมี นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจธรรม ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
          โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ Kick Off การเปิดร้านพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกับพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Bang khaen ที่กรมประมง กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้การส่งเสริมให้เกิดร้านค้าดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมงของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในทุกจังหวัดพร้อมกับให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้มีโอกาสเลือกซื้อและได้รับสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 ในส่วนของจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการโดยการนำร่องจัดตั้งร้านค้าการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าประมง ภายในบริเวณสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ชื่อร้าน Fisherman Shop@Yasothon สำหรับจำหน่ายสินค้าประมงให้กับเกษตรกรและเป็นการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนด้านการตลาดของสินค้าประมงในจังหวัดยโสธร ทั้งสินค้าสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นตลาดกลางด้านประมงของจังหวัดยโสธร เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสามารถนำสินค้าประมงมาวางจำหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางร้านมีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าประมงทั้งเป็นระบบขายตรงและขายผ่านระบบออนไลน์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ปลาส้ม ปลาร้าบองไร้ก้าง น้ำพริกปู น้ำปูร้า ขนมปั้นขริบไส้ปลา ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกตากแห้ง ปลาขาวตากแห้ง กบยัดใส้ทรงเครื่อง หรืออั่วกบ ปลาร้าตัว ปลาร้าทอด สินค้าทุกรายการ ปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นสินค้าที่ผลิตในจังหวัดยโสธร ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบภายใต้นโยบาย "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”
          ในอนาคตคาดว่าจะมีสินค้าหลากหลายจากเกษตรกรอำเภอต่างๆในจังหวัดยโสธร ส่งเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ขยายสาขาไปตามอำเภอต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในระยะแรกทางร้านจะนำร่องเปิดจำหน่ายในวันเวลาราชการทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์...///...