ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งปีนี้คณะกรรมการแหล่งน้ำได้ดำเนินกิจกรรม "เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ " ต่อเนื่องปีที่ 9 มีเซียนแหร่วมลงแหจับปลา จำนวน 620 ราย มีการขายบัตรๆละ 200 บาท ได้รับเสื้อแขนยาว จำนวน 1ตัว ปีนี้ เซียนแห 1 ราย จับปลาได้เฉลี่ย รายละประมาณ 30 กก.ปลาที่จับได้ส่วนมากเป็นปลานิล ตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์ สร้อยขาว ปลาจีน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้เซียนแหที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก