ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ (อุบลราชธานี) ดำเนินการตรวจต่ออายุเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level)

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ (อุบลราชธานี) ดำเนินการตรวจต่ออายุเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ (อุบลราชธานี) นำโดยนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง ดำเนินการตรวจต่ออายุเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level)  จำนวน ๑๐ ราย, มอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัยแก่เกษตรกรจำนวน ๔ ราย , ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ต.คันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี