แบนเนอร์

พิธีเปิด และบูรณางานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในงาน "วันถ่ายทอดเทค.. [2021-06-17 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษต.. [2021-06-17 ] โครงการเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอ.. [2021-06-17 ] งานตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมอบปั.. [2021-06-16 ] การมอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม.. [2021-06-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จังหวัดย.. [2021-06-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมเป็นวิท.. [2021-06-16 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วย .. [2021-06-16 ] ประมงอำเภอพิบูลฯ มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการ.. [2021-06-16 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปการขับเคลื.. [2021-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

แบนเนอร์ 

 เผยเเพร่: 2021-06-16  |  อ่าน: 1,215 ครั้ง

 

แบนเนอร์