ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้า และคณะทำงานผู้ตรวจรับรองและผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้า และคณะทำงานผู้ตรวจรับรองและผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  เข้าร่วมร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้า และคณะทำงานผู้ตรวจรับรองและผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมยาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

    ในการประชุมดังกล่าว ประธานในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.    คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 43343/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร และคณะทำงานผู้ตรวจรับรองและผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ระกับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 
2.    สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพปีงบประมาณ 2565 
3.    สรุปผลการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ 2565
4.    แนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไข การตรวจรับรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.    การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

     และที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง แนวทางการดำเนินการและแผนการตรวจประเมินร้านค้า