สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.

     นางเพชรรัตน์  สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมมด้วยนายลำพอง  ตาทอง พนักงานพัสดุ ส. 3 และคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานรัฐพิธี “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการภาครัฐ และเอกชน องค์กรอิสระ และสภากาชาดไทย ประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกัน
     นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 “ ขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน จะตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี 

     โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการรายนางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ได้รับรางวัลข้าราชพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ดังกล่าวด้วย

#สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี