ประมงอุบลฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 4เเสงเกมส์ ในโอกาสครบรอบ 231 ปี จังหวัดอุบลราชธานี


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 4เเสงเกมส์ ในโอกาสครบรอบ 231 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา15.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารเเละยุทธศาสตร์ รักษาราชการเเทน ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสี 4 เเสงเกมส์ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

    โดยการกำหนดแบ่งหน่วยงานตามสังกัดกระทรวงต่างๆ ออกเป็น4 ทีม ตามชื่อการแข่งขัน พร้อมสีประจำทีม คือ ทีมแสงแรก สีส้ม ทีมแสงธรรม สีขาว ทีมแสงเทียน สีเหลือง และทีมแสงโซล่าเซลล์ สีชมพู เบื้องต้นกำหนดทำการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11คน // เซปักตะกร้อชาย //เเละกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

ซึ่งการจัดการเเข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี


#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี