ประมงอุบลฯ ตรวจสอบการขออนุญาตลดจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)


[2023-06-09] “ประมงอุบล ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ.. [2023-06-08] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการ.. [2023-06-08] ประมงอุบล นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี.. [2023-06-08] ประมงอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุก.. [2023-06-07] ประมงอุบลร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566".. [2023-06-07] ประมงอุบลฯ!!! เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎห.. [2023-06-07] ประมงอุบล นำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้.. [2023-06-07] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ GPP สาขาประมง ปี 2565.. [2023-06-06] ประมงอุบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบป.. [2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ตรวจสอบการขออนุญาตลดจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ 
พร้อมด้วย นางสาวศศิวภรณ์  ถวิลการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายเอกชัย  ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตครอบครองจระเข้น้ำจืด ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมของกรมประมง และเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รายนางสาวชลิตา  ทะวรรณ ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

    โดยขออนุญาตลดจำนวนการครอบครองจำนวน 34 ตัว และจากการตรวจสอบพบว่ามีจระเข้ 44 ตัว สาเหตุของจำนวนจระเข้ลดลงเกิดจากการกินกันเอง เนื่องจากอาหารไม่เพียงพอ ตัวใหญ่กินตัวเล็ก สภาพบ่อเลี้ยงขาดสุขลักษณะที่ดี  ซึ่งซากจระเข้ที่ตายได้ทำลายโดยการฝังกลบดินเรียบร้อย

    ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตฯ มีจระเข้ที่ขออนุญาตครอบครองไว้เดิมจำนวน 78 ตัว ขอลดยอดการครอบครอง 34 ตัว ดังนั้น ผู้ขออนุญาตฯ รายดังกล่าว มีจระเข้ไว้ในครอบครองคงเหลือจำนวน 44 ตัว ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดจะได้ดำเนินการลดจำนวนการครอบครองในใบอนุญาต (สป.15) ต่อไป

#สัตว์น้ำควบคุม(จระเข้)
#สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี