ทีมประมงอุบลราชธานี ร่วมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านอย่างน้อย


[2023-06-09] “ประมงอุบล ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ.. [2023-06-08] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการ.. [2023-06-08] ประมงอุบล นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี.. [2023-06-08] ประมงอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุก.. [2023-06-07] ประมงอุบลร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566".. [2023-06-07] ประมงอุบลฯ!!! เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎห.. [2023-06-07] ประมงอุบล นำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้.. [2023-06-07] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ GPP สาขาประมง ปี 2565.. [2023-06-06] ประมงอุบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบป.. [2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. อ่านทั้งหมด 

ทีมประมงอุบลราชธานี ร่วมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านอย่างน้อย  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

       วันที่ 29 มีนาคม 2566 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โดยว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ  เชื้อชม  เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยนายวิทยา  โกษาผล  ประมงอำเภอเขื่องใน และนางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมดำเนินกิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

      โดยมีกิจกรรมคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 40 ตัวและแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20 ตัว โดยเป็นน้ำหนักแม่พันธุ์ปลาจำนวน 7.2 กิโลกรัม ใช้ปริมาณฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อแม่ปลาหนัก 1 กิโลกรัม

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี