ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชกาพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำจังหวัดอุบลราชธานี


[2023-06-09] “ประมงอุบล ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ.. [2023-06-08] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการ.. [2023-06-08] ประมงอุบล นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี.. [2023-06-08] ประมงอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุก.. [2023-06-07] ประมงอุบลร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566".. [2023-06-07] ประมงอุบลฯ!!! เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎห.. [2023-06-07] ประมงอุบล นำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้.. [2023-06-07] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ GPP สาขาประมง ปี 2565.. [2023-06-06] ประมงอุบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบป.. [2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชกาพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำจังหวัดอุบลราชธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ Infographic ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565  ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ตามไฟล์ภาพที่แนบมาพร้อมนี้