ประมงอุบลฯ ร่วมงานสภากาเเฟ ครั้งที่ 3/2566


[2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. [2023-05-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอ.. [2023-05-29] ประมงอุบลฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิ.. [2023-05-27] ประมงอุบล ร่วมอบเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาซิวหางแดง (Rasbora borap.. [2023-05-26] ประมงอุบล ติดตามงาน ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดอุบลรา.. [2023-05-26] ประมงอุบล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ภาคตะวันออกเ.. [2023-05-26] ประมงอบุลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคน.. [2023-05-26] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังแบบครบวงจ.. [2023-05-25] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนัลสนุนองค์ความรู้และเทคนิคกา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมงานสภากาเเฟ ครั้งที่ 3/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

      วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2566  ณ โครงการชลประธานอุบลราชธานี ในการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพเพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี   นายชลธ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

  ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมจัดซุ้มเครื่องดื่มชาและกาแฟในงานสภากาแฟในครั้งนี้