ประมงอุบล ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

(วันนี้ 22 มีนาคม 2566) ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอตาลสุม พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 ณ ลานมันทรัพย์เจริญพืชผล หมู่ 10 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด

     การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี กิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ ภายใต้กิจกรรมการกระจายสินค้า Fisherman Market ตลอดจนวันนี้ มีศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธรร่วมด้วย

     ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอนิทรรศการเพื่อลดต้นทุนด้านการประมง อาทิ การสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงปลากินพืชด้วยหญ้าเนเปียร์ การบริการให้ความรู้เชิงวิชาการด้านการประมง แจกไข่ผำ แหนแดง เพื่อนำไปใช้ประยชน์ในการเป็นวัสดุลดต้นทุนอาหาร เป็นต้น