ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม "ลุ่มน้ำมูล"


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม "ลุ่มน้ำมูล" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

      วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำมูล ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันฯ ในลุ่มน้ำมูลเสร็จแล้ว และนำเข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตลุ่มน้ำมูล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีนายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เป็นประธาน
          ซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆในครั้งนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆจากการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆนำไปปรับปรุงให้มีความวมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ต่อไป

          #กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
          #สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี