ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

     ในการประชุมครั้งนี้ ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ " ของหน่วยงานในคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฯ ของหน่วยงานในคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด(คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี (แยกตามพื้นที่) ปีงบประมาณ 2566

     ในโอกาสนี้ นายประชุม ดวนใหญ่ ได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมทราบด้วย         

#คทช.2566
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี