สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนเสียในพื้นที่


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนเสียในพื้นที่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. 
    นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ คณะทำงานฯ ระดับตำบล พร้อมด้วย นางสาวศศิวภรณ์ ถวิลการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายเอกชัย ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จัดประชุมรับฟังความคิด้ห็นของปรัชาชนโครงการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
    1.หนองสวน 2.หนองทอง 3.หนองสระใหญ่(สระเซียงเหมี่ยง) 4.หนองสระน้อย 5.หนองห่อง และหนองมะทอ

    ในการประชุมในครั่งนี้ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนจาก 4 ผหมู่บ้าน แล้วร่วมกันลงมติในการจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้ง 6 แห่ง มะติที่ประชุมให้ยกเลิก ทั้ง 6 แห่ง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  4 แห่ง และเสียงข้างมาก 2 แห่ง