ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันนี้ (15 มีนาคม 2566) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณาการร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางบ้านโชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพิ่มผลผลิตปลาตะเพียนขาวในพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในครัวเรือนและสามารถประกอบอาชีพหลักได้ 

โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนางฐาปนี สิงห์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ บรรยาย เรื่อง การจดบัญชีรายรับ รายจ่ายที่เกิดจากอาชีพ และนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ และนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี การสร้างอาหารธรรมชาติในนาข้าวและบ่อดิน แก่เกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย