สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566


[2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. [2023-05-30] ประมงอุบล ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจัง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วยนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นางสาวขวัญเรือน บุญครอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 

 โดยหัวข้อการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพฯ ดังนี้
1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน
4. การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ

 ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง หมู่ 5 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์