ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม


[2023-03-21] ประมงอุบล ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่.. [2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


      วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม VB Cable Driver แปลงข้อมูลการเขียนรายงานการประชุม โดย จ.อ. อมรินทร์ ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในงานประชุมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี