ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


          ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 . นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งนโยบาย พร้อมรับทราบแผน-ผลการดำเนินงานในภาพรวม และการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในทุกเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์

          ประเด็นการประชุมครั้งนี้ 1) รับทราบนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นางทรงลักษณ์ วรภัย) เพื่อพัฒนางานและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2) ติดตาม รับทราบแผน/ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม เช่น แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการด้านการประมง การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2566 และการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

 

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี