ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566


[2023-03-21] ประมงอุบล ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่.. [2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


           วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 ได้มอบแนวการดำเนินงาน ดังนี้

1. งานจิตอาสา                   
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูล องค์ความรู้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง                                                

3. ปราชญ์ในด้านต่างๆ เช่น ปราชญ์ด้านประมง ปราชญ์ด้านเกษตร และปราชญ์ปศุสัตว์                                                                 

เพื่อให้งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566 พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป