ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


            วันนี้ ( 31 มกราคม 2566) นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเอกชัย  ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายเอกรัตน์ มาตรทอง นักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย
 

           สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ชื่อการประชุมดังกล่าวว่า “การปชุมมสภากาแฟ ประจำปี 2566”  ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการๆ ได้เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป โดยในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ     และเจ้าภาพ ครั้งที่ 2/2566 คือ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  #สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี