ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 256


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 256 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


             วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) โดยมี (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 14  เป็นประธาน การประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) และลงพื้นที่ตรวจราชการในเขต 14 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและเป็นศูนย์กลางในการตรวจราชการเขตพื้นที่ 14 รอบที่ 1 
                โดยชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัด ข้อมูลการตรวจราชการฯ ในแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน และปฏิทินการตรวจราชการ  ในรอบที่ 1 เพื่อการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามกรอบแนวคิดและกระบวนการสำคัญตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้หน่วยงานรวบรวมเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รวบรายงานแบบบูรณาการต่อไป


#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี