สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


           วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30.น นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน      ในการประชุม  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ ในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Google Meet)

          ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2566 ตามกลยุทธ์ และได้รับฟังผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของประมงอำเภอ โดยได้แจ้งนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดกรอบ 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายหลักของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเน้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

 

#กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี