เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง 


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


         วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวศริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงาน และนายเอกรัตน์ มาตรทอง นักวิชาการประมง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 


         การเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์เพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในการทำงาน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาของบุคลากรในสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี