ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-20] ประมงอุบลฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที.. [2023-03-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงอุบลราชธานีและประมงอำเภอสว่า.. [2023-03-17] ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกั.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม “เนื่อ.. [2023-03-17] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบล.. [2023-03-17] ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่ว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่.. [2023-03-15] ประมงอุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


         วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC)  ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาทางอาชีพชุมชนประมง) ปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนหารือในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และผ่านระบบประชุมทางไกล google Meet

         พิจารณาอนุมัติโครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาทางอาชีพชุมชนประมง) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 องค์กร โดยที่ประชุมมีมติ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 2 องค์กร ดังนี้

1. กลุ่มอาชีพประมงตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาทางอาชีพชุมชนประมง) พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป

#FC กรมประมง

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี