ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                               


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                               
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มู่หลาน โดยตรวจสอบความเสียหายกระชังปลา ในพื้นที่ ม.5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
  โดยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง จำนวน 24 กระชัง ปลาอายุ 5 เดือน สูญหาย 6 กระชัง พื้นที่ความเสียหาย 108 ตารางเมตร โดยจะได้เร่งประมวลข้อมูล ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป