ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ   


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ    

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ   
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามการดำเนินการของผู้ประกอบการด้านการประมงในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี           
โดยข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมงอำเภอวารินชำราบ จำนวน 5 ราย จากการติดตามตรวจสอบ โดยการโทรประสานข้อมูลและการลงพื้นที่สอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการหยุดการดำเนินการ 4 ราย ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ คงเหลือผู้ประกอบการด้านประมงที่ยังดำเนินการ 1 ราย รายนาย สมยศ  เหรียญรักวงศ์ บริษัท ห้องเย็นมหาชัยวาริน1 จำกัด  เลขที่ 20/1 เทศบาล 29  ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ผลิตภัณฑ์ด้านประมงเป็นสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษและจังหวัดยโสธร