ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2566 


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2566  


ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2566 

 วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2565) นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้ประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งการประชุม ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2566 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตลอดจนเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภายใต้กรอบตัวชี้วัดซักถามข้อมูลกับผู้ดูแลควบคุมตัวชี้วัดโดยตรง

#Template
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี