"ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”


[2023-02-03] ประมงอุบลฯ เรียนรู้การปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการเขียนรายงานการประชุม.. [2023-02-03] ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวม.. [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้.. [2023-02-01] ประกาศ...ขอแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ปี พ.ศ... [2023-02-01] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา.. [2023-01-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. อ่านทั้งหมด 

"ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ” 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


"ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”
 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 
 โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ต่อหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตนเอง ไม่ได้เปลี่ยนผู้ครอบครอง และผู้ได้รับอนุญาตเดิมถึงแก่กรรมโดยทายาทเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์แทน ดังนี้  1) ที่ดินแปลง “ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์” บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3  ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่  2,323-1-11 ไร่   ผู้ได้รับการต่อหนังสืออนุญาต จำนวน 299 ราย 2) ที่ดินแปลง “ทำเลเลี้ยงสัตว์” บ้านหนองแวง หมู่ที่ 13  ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่  951-3-01 ไร่   ผู้ได้รับการต่อหนังสืออนุญาต จำนวน 121 ราย 3) ที่ดินแปลง “โนนสนามม้า” บ้านโนนวัฒนา หมู่ที่ 16  ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่  25-2-84 ไร่   ผู้ได้รับการต่อหนังสืออนุญาต จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม 

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี