ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเนินงานฟาร์มเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ นายวิจักร นิพขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


[2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. [2023-01-23] ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือ.. [2023-01-20]    ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเนินงานฟาร์มเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ นายวิจักร นิพขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 


สำนักงานประมงอำเภอตระการพืชผล**************
 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเนินงานฟาร์มเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ นายวิจักร นิพขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เตรียมความพร้อมพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยเพื่อทำการเพาะฟักต่อไป