ประมงอุบล ร่วมกิจกรรมWALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ร่วมกิจกรรมWALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ  


ประมงอุบล ร่วมกิจกรรมWALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 

วันนี้ (19 พ.ย. 2565) นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการ ลงวิ่ง ภายใต้กิจกรรม WALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ณ จุด Start มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การวิ่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทาน รถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศดังประจักษ์ชัด

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง

ซึ่งการวิ่งครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เลือกเป็นการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. ในเวลา 07.15 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม ที่วิ่งเข้าเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึก และผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 10 แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง ได้รับเหรียญ ประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก และเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถทำเวลาได้ตามกำหนดพร้อมรับเหรียญหลังเข้าเส้นชัย

#walk run bike fighting stroke #สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี