สำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ สำรวจความเสียหายบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

 สำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ สำรวจความเสียหายบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 สำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ สำรวจความเสียหายบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม

 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสาเหตุมาจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่าน และพายุโนรู หมู่ 5 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ 
 โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.อ.สว่างวีระวงศ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป