ประมงอำเภอเขมราฐ ออกสำรวจสอบถามข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขมราฐ ออกสำรวจสอบถามข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ ออกสำรวจสอบถามข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ รายนายไพจิตร สายสิทธิ์ (พ่อโล่ปลาสด) บ้านเลขที่ 58 หมู่ 14  ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ โดยมีการขายปลาดุก ราคา 70 บาท/ก.ก. ปลานิล 80 บาท/ก.ก. ปลาหมอชุมพร 100 บาท/ก.ก. ปลาช่อน 120 บาท/ก.ก. ยอดขาย 2,000 ก.ก./เดือน โดยขายให้แก่ลูกค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี